Ecologische Projectondersteuning

Nieuwe verblijfplaatsen en nestgelegenheden Dieren

De verduurzaming van Nederland is in volle gang. Om CO2 te reduceren worden jaarlijks veel woningen verduurzaamd. Bij verduurzaming of planmatig onderhoud van woningen komen vaak een aantal beschermde soorten uit de Wet Natuurbescherming naar voren die negatieve effecten ondervinden door de plannen. Bij dakisolatie of spouwisolatie is dit een

Ecologische Projectondersteuning

Exclusion Flaps

Bij dit project gaat er in de toekomst worden gewerkt aan de verduurzaming van het gebouw. Een goed initiatief  om energie te besparen. Één van de plannen is om de muren te isoleren. Doordat in het gebouw verschillende verblijfplaatsen van vleermuizen zijn vastgesteld in de spouwmuren, moest men er eerst

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op