Natuurtechniek

Natuurtechnische werkzaamheden

Het werkveld binnen de ‘’groene ruimte’’ is zeer divers. Jivo is in een zeer brede  zin van de betekenis inzetbaar. Met betrekking tot de natuurtechnische aspecten moet gedacht worden aan de realisatie van compenserende en mitigerende maatregelen die voortvloeien uit het beschermen  van flora en fauna volgens de Wet Natuurbescherming.

Hieronder vallen de volgende voorbeelden; het aanleggen van amfibieënschermen, het realiseren van oeverzwaluwwanden en het uitvoeren van wering van vleermuizen uit gebouwen en het realiseren van faunaverblijven voor diverse soortgroepen (vogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en amfibieën).

Elke situatie is uniek en behoeft specifieke maatregelen. Door het grote aantal projecten dat we afgelopen decennia hebben uitgevoerd, beschikken we over veel praktijkervaring. Eveneens beschikken we over een eigen werkplaats waardoor op maat gemaakte oplossingen in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Zo bereiden wij hier bijvoorbeeld producten voor die dienen als tijdelijke of permante verblijfplaatsen voor fauna.

Producten op maat uit eigen werkplaats

Ook op het gebied van beheer en ontwikkeling in landschappen en op landschapselementen biedt Jivo diensten aan. Werkzaamheden die hier onder vallen zijn onder andere het baggeren van poelen, aanleggen van nieuwe natuur, uitvoering van herplantings-plicht en nog veel meer.

Landschapselementen vormen samen een patroon in het landschap. Deze hebben vaak een landschappelijke, historische of ecologische waarde.

Uitvoering mitigatie en compensatie

Blijkt er uit adviesrapporten dat mitigerende dan wel gecompenseerde maatregelen noodzakelijk zijn om aan de Wet Natuurbescherming te kunnen voldoen, zijn wij graag uw partner in het uitvoeren ervan.

Uw vraag, onze missie

Wij houden van werken in de natuur

Aanleg en onderhoud van landschapselementen

Landschapselementen vormen samen een patronen in het landschap. Deze hebben vaak een betekenis namelijk landschappelijke,  historische en eveneens ecologische waarden. Door de waarden te behouden of te versterken behoudt je het landschap. Redenen genoeg om deze elementen te blijven aanleggen en bestaande elementen te onderhouden of te versterken.

Veel elementen als houtwallen en singels zijn in de loop der jaren verdwenen. Deze elementen bieden echter een hoge waarde voor ecologie. Ze bieden als het ware corridors voor verschillende soorten van het ene gebied en naar het andere. Verder bieden ze schuilplaatsen en leefgebieden voor tal van soortgroepen, zoals insecten, vogels en zoogdieren.

Jivo kan de aanleg of het beheer van bestaande landschapselementen voor u verzorgen.

Uitvoering mitigatie en compensatie

Blijkt er uit adviesrapporten dat mitigerende danwel compenseerde maatregelen noodzakelijk zijn om aan de Wet Natuurbescherming te kunnen voldoen in uw plan of project, dan zijn wij graag uw partner in het uitvoeren van deze maatregelen. Soms zijn maatregelen simpel om in te voorzien, de activiteit op een ander moment in het jaar uitvoeren bijvoorbeeld. Echter, soms zijn maatregelen gecompliceerd en vragen ze om gedegen kennis en vakwerk. Dan kunt u rekenen op ons team. Wij hebben een ruime decennia aan ervaring op dit gebied.

Voor alle soorten bieden wij de uitvoering van op maat gemaakte mitigerende en compenserende maatregelen. Wij hebben al een breed scala aan projecten uitgevoerd.

Kunnen wij wat voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op