Groenbeheer

Maak ook gebruik van onze specialistische kennis

Een duurzaam en breed gedragen oplossing voor mens, natuur, milieu en maatschappij

Jivo, voor uw groenbeheer

Groenvoorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van onze buitenruimte. Jivo beschikt over de kennis om dit deel van de buitenruimte kwalitatief hoogwaardig te vervullen. Met onze vaardigheden, vakkennis ontzorgen wij beleidsmakers en groenbeheerders, streven wij naar een een samenwerkingsverband met u als opdrachtgever.

Planmatig beheer, een hogere kwaliteit tegen lagere kosten

Beheer plantsoenen

Beplanting in goede conditie op de juiste plaats in de openbare ruimte is eenvoudig te onderhouden tegen relatief lage kosten. Een groen en natuurlijk beeld wordt gewaardeerd door de burger.

Een groene omgeving is van belang

Groenrenovatie

Het renoveren, herstellen en/of gedeeltelijk vernieuwen van groenvakken is soms onvermijdelijk. Het is mogelijk dat de beplanting niet meer voldoet, het beheer te intensief en te kostbaar is of dat er sprake is van functieverandering door bijvoorbeeld civiele herinrichting.

We houden niet op waar het stedelijkgebied begint

Beheer Landschappelijke ruimte

Bij de inrichting van groen houdt het niet op. Dit moet ook onderhouden worden om zo te blijven voldoen aan de beoogde functies. Tijdens het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking wordt er al rekening gehouden met het toekomstige beheer. Door een onjuist gebruik of onderhoud wordt de buitenruimte immers onaantrekkelijk en/of onbruikbaar.

Jivo geeft advies met betrekking tot het beheer en onderhoud en biedt tevens de oplossing. We bieden van advies, uitvoering tot en met het toezicht.

Natuurtechniek

We houden niet op waar het stedelijk gebied begint

Adviezen, plannen én ontwerp

Ontwerp & Inrichting

Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Elk project begint met een goed doordacht ontwerp of het nou gaat om parken, pleinen, landgoederen, zonneparken, bedrijfstuinen, zorgtuinen en woonomgevingen.

We putten uit onze ruime gebied- en productkennis, innoverende oplossingen en creativiteit. Om tot een uniek en gedragen ontwerp te komen.

Ontwerpen is één, uitvoeren is twee. Jivo verzorgd het gehele aspect. We denken niet in opleverpunten of meerwerk, we denken in prestaties zoals we ze met elkaar afspreken.

 

Landgoed beheer

Veel grond rondom een boerdrij, vakantiewoning, of landgoed neemt gaat gepaard met veel onderhoud. Laat u ontzorgen door Jivo.

spelen en leren in een natuurlijke omgeving

Speelterreinen

Wij bieden ontwerp en advies voor speelterreinen voor zowel schoolpleinen als parken en andere openbare groenen ruimten. Ook hebben wij een ruime ervaring in de aanleg van deze ‘’groene’’ speerterreinen. Ook educatie op het gebied van ecologie en natuur is op deze plekken een goed onderwerp. Bijvoorbeeld door het plaatsen van insectenhotels met bijbehorende informatiebordjes wordt een extra leerdimensie op deze plekken gecreëerd.

Wij hebben de vaardigheden

Wat kunnen we voor u betekenen?

Ecologische Projectondersteuning

Duurzaamheid

Cultuurtechniek

Een vraag aan ons?

Neem gerust contact op