Ecologische Projectondersteuning

Jivo Natuur- en Cultuurtechniek is uw partner bij het uitvoeren van projecten.

Wij bieden ecologische begeleiding op uw projectlocatie, en zijn er om samen met de uitvoerende partij ervoor te zorgen dat beschermde soorten door de werkzaamheden geen of zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Hierbij hebben wij een zeer praktisch oog en zijn wij oplossingsgericht. Op deze manier gaan wij altijd voor het beste resultaat voor zowel de uitvoerende partij als voor de ecologie, met een realistische denkwijze en oog voor de praktijk.

Wij bieden een zeer breed scala aan diensten van het opstellen van ecologische werkprotocollen tot de uitvoering van opgestelde ecologische werkprotocollen. Soms dienen beschermde soorten naar aanleiding van een verkregen ontheffing uit het plangebied geweerd te worden of dienen er alternatieve verblijfplaatsen te worden gecreëerd. Hiervoor is veelal een ontheffing van de Wet Natuurbescherming – soortenbescherming noodzakelijk. Het aanvragen van ontheffingen kunnen wij geheel voor u verzorgen. Onderdelen hierbij zijn ook het uitwerken van de mogelijkheden op welke wijze compensatie of mitigatie toegepast dient te worden voor de uitvoering van het plan.

Zie hieronder een selectie diensten en onderwerpen die wij aanbieden;

Soorten-inventarisatie

Ecologische Werkprotocollen

Ontheffingsaanvraag

Mitigratie/Compensatie

Natuurinclusief bouwen

Nestmarkering broedvogels

Steenmarterwerende maatregelen

Boomcontroles voor kapwerkzaamheden

Groeiplaatsmarkering vaatplanten

Natuurvrij-verklaring projectlocaties

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op