Nieuwe verblijfplaatsen en nestgelegenheden Dieren

De verduurzaming van Nederland is in volle gang. Om CO2 te reduceren worden jaarlijks veel woningen verduurzaamd. Bij verduurzaming of planmatig onderhoud van woningen komen vaak een aantal beschermde soorten uit de Wet Natuurbescherming naar voren die negatieve effecten ondervinden door de plannen. Bij dakisolatie of spouwisolatie is dit een veelvoorkomend item. Gevestigde gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen morgen niet worden verstoord en verblijfplaatsen mogen niet aangetast of verwijderd worden. Door vroegtijdig onderzoek, het laten opstellen van een werkprotocol en waar nodig het uitvoeren van compenserende of mitigerende maatregelen kunnen plannen doorgang vinden. 

Dit gehele traject biedt Jivo Natuur- & Cultuurtechniek aan. Dit doen wij voor particulieren, bedrijven en (semi) overheden. Wij bieden het gehele voortraject aan van Quickscan naar nader onderzoek tot ontheffingsaanvraag. Vervolgens kunnen wij mogelijke maatregelen ook uitvoeren. Hierdoor kan het ecologische deel aan één organisatie worden uitbesteed en wordt dit onderdeel van A tot Z voor u geregeld.  Op de foto zijn nieuwe nestlocaties gerealiseerd, dit is gebeurd in het kader van planmatig onderhoud hierbij werden huizen verduurzaamd. Doordat nestgelegenheden op deze locaties verdwenen, zijn er elders in de directe omgeving nieuwe nestgelegenheden gecreëerd.

Meer Jivo Projecten

Vleermuisverblijf

Vleermuisverblijf Tiel

In Tiel hebben we een vleermuisverblijf gerealiseerd op een industrieterrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Mitigatie & Compensatie Voorzieningen

Vleermuisvoorzieningen Deventer

In Deventer hebben we verschillende verblijfplaatsen voor vleermuizen geplaatst. Aan het dak van deze flat hebben we op de constructie vleermuiskasten geplaatst. In de wijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven door middel van onze nieuwsbrief?

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op