Steenmarter werende maatregelen

De steenmarter gebruikt boomholtes, takkenhopen, dichte struwelen, zolders of kruipruimtes als verblijfplaats. Maar ook spouwmuren of ruimten onder de dakbedekkingen worden gebruikt. Soms wordt de motorruimte van een auto als tijdelijke verblijfplaats gehanteerd. De soort heeft zich goed aangepast aan de menselijke omgeving, wat tot gevolg heeft dat er ook sprake kan zijn van overlast. Dit kan bijvoorbeeld geluidsoverlast, stank of schade door knagen zijn. Omdat de steenmarter een beschermde soort is binnen de omgevingswet, waarbij eveneens de vaste verblijfplaatsen beschermd zijn, kan deze niet zomaar bestreden worden. Ook hebben lang niet alle maatregelen het gewenste effect, waardoor tot frustratie van de eigenaar, de overlast blijft terugkomen.

Om een vaste verblijfplaats van de steenmarter te verstoren of weg te nemen is een vergunning in het kader van de omgevingswet nodig. Onze ecologen kunnen de vergunningsaanvraag voor u verzorgen en meedenken over compenserende maatregelen.

Er worden in de praktijk diverse maatregelen toegepast om steenmarters te weren uit auto’s of gebouwen. Sommige maatregelen zijn niet zinvol of hebben slechts een tijdelijk effect. Onze ecologen hebben jarenlange ervaring bij het adviseren van gemeenten, bedrijven en burgers bij overlast van steenmarters. Wij hebben gecertificeerde medewerkers in dienst die u kunnen adviseren bij het weren van steenmarters.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op