Soorteninventarisatie

Voor allerlei doeleinden bieden wij voor alle (beschermde) planten en dieren inventarisaties aan.

Op deze wijze kan er in kaart worden gebracht wat er in een gebied voorkomt. Ook kan er een monitoringsplan worden opgesteld en worden uitgevoerd. Zo kan er in beeld worden gebracht of met het gestelde beheer of dat de compenserende maatregelen positieve effecten hebben op gestelde doelstellingen. Wij bieden inventarisaties voor planten, insecten, reptielen, amfibieën, vissen, vogels en zoogdieren.

Soorten-inventarisatie

Ecologische Werkprotocollen

Ontheffingsaanvraag

Mitigratie/Compensatie

Natuurinclusief bouwen

Nestmarkering broedvogels

Steenmarterwerende maatregelen

Boomcontroles voor kapwerkzaamheden

Groeiplaatsmarkering vaatplanten

Natuurvrij-verklaring projectlocaties

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op