Natuurvrij-verklaring projectlocaties

Bij buitenactiviteiten kunt u te maken hebben met beschermde planten of dieren. Hierover zijn regels opgesteld in de Omgevingswet. Om bij uw project te voorkomen dat deze regels overtreden worden kunnen wij een natuurvrij-verklaring verzorgen. Eén van onze ecologen controleert de projectlocatie op aanwezigheid van beschermde soorten en adviseert indien nodig over de te nemen stappen. Wij hebben ruime ervaring met het ecologisch begeleiden van projecten, of het nu gaat om kap- of snoeiwerkzaamheden, slopen of bouwen, graaf- of maaiwerkzaamheden.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op