Natuurinclusief bouwen

Ons werkterrein houdt niet op waar het stedelijke gebied begint. Ook hier hebben tal van soorten een leefgebied of verblijfplaats. Het verduurzamen van dit gebied door middel van natuur inclusief bouwen zorgt voor een evenwichtig leefgebied voor zowel flora en fauna en eveneens voor onszelf.

Niet alleen bij nieuwbouw is het een belangrijk item, maar ook bij verbouwingen en renovatie. Ook bij Verduurzamingsprojecten is het een zeer geschikt moment om natuur inclusief te werk te gaan. Woningcorporaties zijn flink op weg, hier liggen mooie kansen om natuur inclusief te denken en te werken en wij zijn daarbij graag uw partner.

Soorten-inventarisatie

Ecologische Werkprotocollen

Ontheffingsaanvraag

Mitigratie/Compensatie

Natuurinclusief bouwen

Nestmarkering broedvogels

Steenmarterwerende maatregelen

Boomcontroles voor kapwerkzaamheden

Groeiplaatsmarkering vaatplanten

Natuurvrij-verklaring projectlocaties

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op