Groeiplaatsmarkering vaatplanten

Verschillende plantensoorten zijn beschermd via de Omgevingswet. Dit betekent dat het verboden is deze planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. De Omgevingswet benoemd daarnaast een specifieke zorgplicht voor soorten van de Rode Lijst. Er staan ook diverse planten op de Rode Lijst. Op de Rode Lijsten staan verdwenen, (ernstig) bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en dieren in Nederland. Bij buitenactiviteiten moet dus rekening gehouden worden met beschermde en Rode Lijst soorten planten. Dit kan bijvoorbeeld door groeiplaatsen te markeren en schade te voorkomen.

Onze ecologen beschikken hebben een goede veldkennis over de herkenning van (beschermde en Rode Lijstgenoteerde) planten. Wij kunnen u helpen bij het opsporen en markeren van deze plantensoorten en adviseren over de meest geschikte werkwijze om schade te voorkomen.   

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op