Ecologische werkprotocollen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden kunnen wij ecologische werkprotocollen opstellen. Hierin worden onder andere de maatregelen beschreven die leiden tot de juiste bescherming van flora en fauna.

In het veld kunnen wij tijdens werkzaamheden de praktische ecologische begeleiding verzorgen. Hierbij valt te denken aan het weren van beschermde diersoorten, zoals het wegvangen van amfibieën en reptielen of het afvissen van wateren zodat werkzaamheden geen/beperkt schade aanbrengen aan (beschermde) soorten om zo te voldoen aan de zorgplicht die wordt gesteld in de Wet Natuurbescherming.

Vertaling van een ecologisch werkprotocol op de werkvloer (‘Toolboxmeeting Ecologie’)

Tijdens complexe/grootschalige projecten, waarin verschillende werknemers en of bedrijven op dezelfde locatie werkzaamheden uitvoeren, is het van belang dat de verschillende partijen op de hoogte zijn van het ecologisch werkprotocol en alle medewerkers op de vloer hier naar handelen. Hiervoor kunnen wij een toolboxmeeting ecologie verzorgen zodat de mensen op het project weten hoe er gehandeld moet worden en waar op gelet moet worden in bepaalde situaties. Op deze wijze kan men samen met de werknemers op de vloer zorgen voor de bescherming van de (mogelijk) aanwezige beschermde flora en fauna in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Soorten-inventarisatie

Ecologische Werkprotocollen

Ontheffingsaanvraag

Mitigratie/Compensatie

Natuurinclusief bouwen

Nestmarkering broedvogels

Steenmarterwerende maatregelen

Boomcontroles voor kapwerkzaamheden

Groeiplaatsmarkering vaatplanten

Natuurvrij-verklaring projectlocaties

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op