Boomcontroles voor kapwerkzaamheden

Bij bomenkap kan er sprake zijn van verstoring van beschermde soorten en/of het aantasten van hun verblijfplaatsen. Denk hierbij aan vogelnesten en verblijfplaatsen van vleermuizen, eekhoorn en boommarter. Ook kan er in de directe omgeving van de te kappen bomen sprake zijn van verblijfplaatsen. Denk aan: Bewoonde dassenburchten, verblijfplaatsen van kleine marterachtigen, leefgebied van amfibieën of reptielen of groeiplaatsen van bijzondere of beschermde planten.

Bij plannen voor bomenkap kunnen onze ecologen een quickscan natuuronderzoek uitvoeren of, voorafgaand aan de geplande werkzaamheden, een boomcontrole uitvoeren om na te gaan of er sprake is van beschermde soorten.

Onze ecologen hebben ruime ervaring met het opsporen van vogelnesten en de herkenning van bewoonde nesten van verschillende zoogdiersoorten. Ook beschikken wij over een boomcamera waarmee holten gecontroleerd kunnen worden op potentie voor vleermuizen. Wij kunnen een goede inschatting maken of de werkzaamheden een negatief effect kunnen hebben op beschermde of Rode Lijst soorten en kunnen u adviseren over de benodigde werkwijze om overtreding van de omgevingswet te voorkomen.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op